KNUTTAS MINNESTIFTELSE

(Under etablering)

Vi ønsker å ivareta kulturarven etter Knutta og formidle denne til publikum. Det er ikke mulig å gjenskape det øyeblikket folk opplevde når Knutta sto på scenen, det er nok borte med hans bortgang, men dybden og perspektivene i tekstene hans og de vakre melodiene er det viktig å formidle. I det lange løpet tror jeg det var det som folk tross alt husket, da de hadde vært å hørt på Knutta, sier styremedlem og initiativtaker til minnestiftelsen,

Ole Tom Tjuslia.