Kulturarbeider og trubadur

Eydehavn var et trygt sted å vokse opp, og det rike kulturlivet rundt Folkets Hus var nok med på å forme trubaduren.
Det begynte på søndagsskolen med små sangstubber. Det var der vi lærte å bli glad i sang og musikk.
Ungdomstida ble fylt opp av femtitalls rock, med kjøp av gitar på konfirmasjonsmandagen.

«Hot five», et rockeband fra den tida betydde mye for Knuttas musikalske utvikling som vokalist og gitarist.
I 1962 og 63 var «Hot five» revyorkester for Granerevyen. Drømmende satt Knutta i orkesteret, og hadde en utemmet, ja nesten en sykelig lyst til å prøve seg på scenen. I 1967 gikk drømmen i oppfyllelse og det ble 16 revyer for Grane,
Denne tiden regners for å være Knuttas utdannelse i forhold til sitt virke som trubadur. Det var der inspirasjonen til å skrive tekster og melodier begynte, som etter hvert har blitt til mange viser og revytekster opp igjennom årene.

I 1982 startet trubadur-virksomheten på profesjonelt plan, med utgivelse av LP-en; «Det har raba ifra tåga...». Viser som «I Pollen», «Regattavise» og «Heime i Åmli», ønsker publikum å høre den dag i dag.

 


Revyer og kabareter

 

«Slipp deg løs med KNUTTA - revykavalkade gjennom 40 år.»

- Med Knut Hegland og Ole-Bjørn Gullbring på henholdsvis piano og trekkspill. Som revyartist begynte Knutta på folkets Hus på Eydehavn, året var 1961. AUF i Stokken kommune som kommunen het den gang, hadde samarbeid med Risør AUF som satte opp «Røde buss» revy. Jeg spilte i «Hot Five», som var revyorkester, og var med på scenen parallelt. Vel 40 år etter (2003) stod Knutta igjen på scenen på Folkets Hus og gjorde kavalkade, med innslag fra revyer i Froland, Granerevyen og kabareter opp gjennom årene.

 


«Sørlendigen - myte eller virkelighet»
- Kabareten var ett samarbeid med Kjell Morka og Ole-Bjørn Gullbring. De er på brygga og filosoferer over sørlendingens mange myter og de hverdagslige problemene han har - som kan vise seg å være sannheter, og ikke bare myter. Forestillingen er krydret med kjente sørlandsviser.
 

 

«Med seil i speil»
- Også her i samarbeid med Kjell Morka og Ole-Bjørn Gullbring, som tar for seg Arendals historie på en frilyndt måte,
med viser og anekdoter fra seilskutetid og fram til dagens bysamfunn. Visene er hentet fra: «Kjæmpestaden.» 1987, «Arendalssangen» 1916, «Merdøs pris» 1923 og fram til våre dager med kanalutbygging og visa «Nordens Venezia.» 1990.