Knut A. ”KNUTTA” Olsen

Knutta var profesjonell trubadur fra 1982 til 2008 med forankring på Sørlandet.
Dette gjenspeiler seg i hans tekster og melodier,

som inneholder både alvor og skjemt.
På repertoaret var kjente nordiske viseskatter
med spesiell vekt på Evert Taube.
Knutta drev også I mange år med revy og kabareter.
Hans oppdragsgivere var fylker, kommuner, næringsliv, lag og foreninger og private tilstelninger.

 

 

(født 19. januar 1944, død 13. august 2008)

Video fra knuttas siste opptreden på Staubø kultursenter